Kvalitetsarbete

Vi arbetar aktivt för att vår verksamhet, våra produkter samt våra samarbetspartners ska nå högt uppsatta kvalitetsmål. Avisera är FSC®-certifierat samt kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Genom årliga revisioner av våra certifieringar och löpande internt arbete med att utveckla och förbättra våra rutiner, förbättrar vi vår kvalitet och service till dig som kund.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Leverantörskrav & socialt ansvar

CSR

Genom att årligen utföra noga leverantörsbedömningar, samt fysiska besök hos leverantörer där vi utvärderar samarbetet och kontrollerar tillämpningen av vår uppförandekod, kan du känna dig trygg med ditt val av Avisera som leverantör av förpackningslösningar.

För att våra samarbeten ska leda till socialt hållbara, miljöenliga lösningar till gagn för dig som kund, för oss och för våra medmänniskor, håller vi en tät dialog med leverantörer och underleverantörer.

Vi uppmuntrar och påverkar våra leverantörer till att agera i en mer hållbar riktning – både gällande miljö och ett socialt ansvarstagande.

I takt med vår egen utveckling höjer vi även våra krav, och stöter därmed givetvis på problem och utmaningar då och då. Uppfylls inte kraven startas ett förbättringsarbete i den mån det går, om förbättringar inte kan utföras, avbryts leverantörssamarbetet.

Vi ställer höga krav på våra leverantörer. Att välja Avisera är att välja trygghet, kvalitet och ett ansvarstagande för vår omvärld.

 

Trygghet, leveranssäkerhet & expertis

Nöjd kund-garanti

Hos Avisera är det allra viktigaste att du som kund blir nöjd med din investering. Vårt löfte till dig; 100 procent engagemang, excellenta produkter och fullt fokus på dig som uppdragsgivare. Avisera betyder trygghet, leveranssäkerhet, rätt pris och produkter som gör skillnad för dig som kund.

Rätt produkt till rätt pris

Tillsammans med dig analyserar vi dina behov och önskemål. Därefter tar vi fram konceptuella förpackningslösningar med utgångspunkt från din affärsnytta.

Expertis

25 års erfarenhet av att utveckla förpackningarslösningar med fokus på excellent service, högsta kvalitet och hållbarhet.

Trygghet

Vår långa erfarenhet har lärt oss hur man utvecklar framgångsrika och kommersiella förpackningslösningar med fokus på innovation, högsta kvalitet och hållbarhet.

Leverans i tid

Förmågan att leverera i tid genomsyrar varje del av processen i framtagningen av din produkt, från beställning till leverans. Vår inköpsavdelning leveransbevakar alla ordrar, och säkerställer att leveransen når dig inom angiven tid.

Personlig service

Vi vill lära känna dig som kund, så att du får de lösningar som är bäst för dig och dina affärer. Hos oss har du en personlig kontaktperson, samt stöd från vår designavdelning vid framtagningen av dina produkter.

Återkoppling

Vi värdesätter din upplevelse av vår service. Att följa upp och återkoppla är därför en viktig del i arbetet mot ständig förbättring och kundnöjdhet. Ge oss möjligheten att bli bättre, genom att besvara på den kundundersökning som skickas ut efter ditt köp eller kontakta oss för feedback.

Kvalitetskontroller

Som i alla processer där människor är involverade kan ibland misstag och missförstånd uppstå. Vi lägger stort fokus på dialogen med våra tillverkare, att förstå och förenkla processerna och därigenom förebygga att något går fel i produktionen. Alla våra produkter genomgår noggranna kvalitetskontroller i flera led både innan produktion, under och efter – allt för att vi vet hur viktigt det är att våra produkter håller högsta möjliga kvalitetsnivå och uppfyller dina krav och förväntningar.

 

Kvalitetskontroll på produktnivå

Produkter av högsta kvalitet

Som en förlängning av ditt varumärke lägger vi stort fokus på att leverera produkter av den kvalitet som motsvarar dina förväntningar. Alla våra produkter genomgår därför noggranna kvalitetskontroller i flera led.

Vi mäter att plasten har rätt tjocklek

Kontroll av färgmatchning

Vi ser till att tryckresultat håller standarden

 

Längd- & kvalitetsgaranti

KVALITETSKRAV FÖR PACKTEJP

Vi garanterar att vår packtejp alltid håller högsta kvalitet och har rätt mängd på rullen.

Aviseras Längd- och kvalitetsgaranti innebär att packtejpens häftämne, färg, tryck, längd, styrka och vidhäftningsförmåga uppfyller uppsatta kvalitetskrav.

För att säkerställa att vår packtejp håller högsta standard, görs kontinuerliga stickprover och labbtester under produktionen.

Med Längd- och kvalitetsgarantin kan du känna dig trygg med att du får packtejp med marknadens absolut bästa tryck och egenskaper.

Rätt mängd på rullen

Tejpens vidhäftningsförmåga kontrolleras

Test av tejpens hållbarhet och styrka