Grafisk ordlista

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om begrepp som ofta används när man pratar om tryck och förpackningar - så att du snabbare kan få hjälp med dina funderingar. Skulle du inte hitta svar här kan du alltid vända dig till oss på info@avisera.se!

A

Det mest förekommande pappersformatet i Europa. A0 är 841 x 1189 mm och är detsamma som en m2. Av en A0 får man ut 16 A4-ark. A-formatet bygger på principen att man halverar tvärs den långa kanten. A1 är alltså 594 x 841 mm, osv.

Offsettryckteknik där tryckpressen matas med pappersark.

B

Ett bestruket papper har försetts med ett eller flera skikt med en blandning av krita och lera för att få en jämnare yta och goda tryckegenskaper. En högre mängd bestrykning och finare pigment ger högre bildtrycksegenskaper.

Vid material med högre ytvikt, som kartong eller tjocka papper, gör man en vikmarkering före falsning (innan man faktiskt viker materialet). Bigningen görs för att undvika sprickor och för att få en skarp, funktionell vikning. Bigning är en fördjupning i pappret som görs maskinellt.

Att skapa, bearbeta, ändra eller retuschera bilder i datorn.

 

Informationstätheten i en digital pixelbaserad bild. Alla bilder, både på bildskärm och i tryck, är uppbyggda av pixlar. En bilds upplösning beskrivs som antalet pixlar som ryms per tum (pixels per inch) och förkortas PPI eller DPI*. Antal PPI anger pixeltätheten i en bild och hur bra kvalitét en bild har i tryck eller på en skärm. En tum = 2,54 cm.

*DPI står för ”dots per inch” och anger egentligen en skrivares upplösning men används även för att ange bildupplösning.

Blödning kan uppstå under tryck, när två färger som mötes ”läcker” in i varandra så att de blandas.

En prägling i ett material påminner lite om blindskrift. Motivet höjs upp eller trycks ner i pappret med hjälp av en kliché. Kallas även ”Embossing/Debossing”.

C

Ett kulörsystem som används vid fyrfärgstryck. CMYK står för Cyan (blå), Magenta (röd), Yellow (gul) och Keycolor (svart). För var och en av de fyra tryckplåtar som behövs i fyrfärgstryck, framställer man en separat bildfil. När de olika färgtonerna trycks på varandra bildas färgnyanser.

En utskrift innan produktion som ger en fingervisning kring färdigt tryckresultat. Kan tas fram vid CMYK-tryck.

D

Tryckfärg i speciella kulörer som blandas ihop efter unika ”recept”. Används för att uppnå en exakt kulör som inte CMYK kan ge. Dekorfärger används bl.a. i logotyper och i förpackningstryck där ofta en speciell, exakt kulör efterfrågas. PMS (Pantone Matching System) är ett exempel på en färgkatalog som fungerar som en gemensam visuell referens mellan kund och tryckeri.

Negativ prägling som där ett motiv trycks nedåt i materialet.

Tryckmetod där originalet överförs direkt från dator till pappret. Den största fördelen är att inga tryckplåtar behöver användas eller tillverkas.

Dots Per Inch innebär antalet exponeringspunkter per tum och anger utskriftsupplösning hos tryckare.

E

Papper som är färgade, strukturerade, skimrande eller transparenta tillhör gruppen effektpapper. Används för att skapa effekt eller för att trycksaken ska förmedla en viss känsla.

Innefattar alla de arbetsmoment som händer med det färdigtryckta pappersarket efter tryckningen, t.ex. skärning, falsning och bigning.

Skyddande förpackning.

Positiv prägling är när ett tryck skapas underifrån pappret, så motivet reser sig upp ur materialet. Kallas även för blindprägling.

EPS, Encapsulated PostScript är ett filformat för digitala bilder och illustrationer. Hanterar både objektgrafik och pixelgrafik.

F

Den riktning fibrerna lägger sig vid papperstillverkningen. Fiberriktningen är viktig vid falsning och bigning. Vid falsning och bigning ska falsvecket gå längs fiberriktningen för att undvika falssprickor, något som är särskilt viktigt vid bestrukna papper.

Flexografitryck är en tryckmetod där färgbärande ytor ligger högre än icke färgbärande på tryckformen, precis som på en stämpel. Tryckformen är spegelvänd och man använder en kliché gjord av gummi eller plast. Produkter som vanligen trycks i flexografi är plastkassar, etiketter, enklare papperskassar samt wellpapp.

En negativ eller positiv prägling som är fylld med en folie.

Forest Stewardship CouncilⓇ är en oberoende, internationell medlemsorganisation vars regler slår vakt om bland annat hotade djur och växter, markens framtida förmåga att bära skog, säkra och sunda arbetsvillkor för dem som arbetar i skogen samt urbefolkningars rättigheter.

FSC-märket gör att konsumenter och företag kan välja varor av trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö. Avisera är en FSC-certifierad leverantör och kan därför kan Avisera verifiera att det virke som används producerats på ett ansvarsfullt sätt och att vi tar ansvar för att bidra till en mer hållbar framtid. Fråga gärna efter Aviseras FSC-certifierade produkter (Licensnummer: C110916)

En yta av folie läggs på trycksaken, oftast partiellt.

En färglikare kan vara en tidigare producerad trycksak som skickas till fabriken för att användas som färgprov. Fabriken använder färglikaren för att kunna matcha tryckfärgen vid den nya produktionen så bra som möjligt.

Hur stor del av produktens tryckbara yta som kan täckas med tryckfärg. Uppges oftast i procent.

Färguppstryk är ett prov som tas fram innan produktion. Tänkt tryckfärg trycks på korrekt substrat för att säkerställa önskad färg.

G

Papperet har pressats samman för att öka glansen och ytjämnheten vilket ger bättre bildåtergivning men dock även skapa glans i textytor. Papperets tjocklek, styvhet och opacitet försämras. Kallas även gloss eller kalandrerat.

Ett bestruket papper vars yta belagts med fyllnadsmedel för att uppnå en högre tryckkvalitet. Bestrykningen ger en slätare och glansigare yta vilket även gör att papperet står emot fukt bättre. Lämpar sig främst vid tryck av bilder.

Papperets vikt i gram per kvadratmeter. En kvadratmeter är detsamma som formatet A0, som är 841 x 1189 mm (bredd x höjd). Av A0 får man ut 16 A4-ark.

H

När en yta är tryckt med mindre färg än 100% så är det en halvtonsyta. När ytan är tryckt med 100% så är det en fulltonsyta. Rasterpunkter kallas de punkter som bygger upp en halvtonsyta i exempelvis offset.

High-density polyethylene, dvs. polyeten med hög densitet. Egenskaper som identifierar denna typ av plast är materialets styvhet, styrka och frostade utseende.

En digital bild med tillräcklig upplösning för att den ska kunna tryckas. I offset behöver bilder vara minst 300 ppi (pixels per inch) och i skala 1:1 eller större.

I

Samlingsnamn för inställningarna och förberedelserna man gör i tryckpressen innan själva produktionen sätter igång. Allt från att sätta in tryckplåtarna rätt till ställa in färgmängd och fuktbalans.

J

Alternativ botten för papperskassar för att undvika biglinje på ena sidan av kassen. Med ett Japanskt bottenvik viks botten inåt istället för att ligga vikt mot påsens utsida.

Joint Photographic Experts Group är en förstörande komprimeringsmetod för bilder. Fungerar också som ett eget bildformat.

K

Papper med ytvikt över 170g brukar definieras som kartong.

När man kascherar så lägger man på en ny yta på ett papper eller kartong, med hjälp av en tryckvals och ett limverk. Det påklistrade arket är till för att ge en finare yta med andra tryckmöjligheter. Vanligt förekommande vid offsettryck på wellförpackningar, då man först trycker arket i offset, sedan kascherar förpackningen.

En tryckform i gummi som används vid flexografitryck. Kan liknas vid en stämpel och används som ”mall” för ditt tryck, se avsnitt ”Flexotryck”.

Klichén är en gummiplatta som man fäster runt en cylinder, som sedan snurrar runt och trycker när substratet åker förbi under cylindern. När klichéns kanter möts på cylindern bildas en skarv som förblir otryckt. Varje gång cylindern snurrat ett varv så skapas en så kallad klichéskarv i trycket.

Komprimering sker ofta innan man transporterar filer via Internet. Filen kodas om så att den kräver mindre minne (blir mindre) och därmed går fortare att skicka. Risken för att en fil skadas vid transport minskar när den komprimerats.

Innan du lägger en beställning av en trycksak får du alltid ta emot ett korrektur. Ett korrektur är en fil för som skickas för godkännande innan produktion startar. Korrekturet består till exempel av din logotyp eller motiv placerad på en mall av den produkt du beställt.

Korrekturet skickas sedan till dig som kund för att du ska kunna kontrollera att allt från tryckfärger, tryckstorlek och färger är enligt din beställning. Ett godkänt korrektur fungerar sedan som tryckunderlag för produktionen.

L

Precis som vid lackering kan anledningen till laminering både vara funktion eller estetik. Man lägger en plastfilm för att skapa t.ex. en matt, blank eller en mönstrad yta. Men det kan även verka som smuts- och nötningsskydd eller för att få en skrivbar yta.

Bäst resultat blir det på bestrukna papper, då laminering kräver en mycket jämn yta. På laminering syns fingeravtryck mindre än vid till exempel UV-lackering.

Term som beskriver grafisk utformning.

Low-density polyethylene, dvs. polyeten med låg densitet. Egenskaper som identifierar denna typ av plast är dess seghet och flexibilitet samt att den är mjuk och följsam.

Grafisk symbol för företag, organisation, varumärke etc.

Bild med låg upplösning som ofta används som markeringsbild då den kräver lite lagringsutrymme. Ersätts manuellt eller automatiskt med högupplöst bild innan tryck. Vanligtvis är en lågupplöst bild 72 ppi.

M

Otryckt yta nära kanter på produkten för att undvika utfallande tryck.

Plastfilm man lägger över en trycksak för att få en matt yta. Används på pappersprodukter. Heltäckande.

Lack man lägger över en trycksak för att få en matt yta. Används på plastprodukter. Går att få partiell eller heltäckande.

Tjocklek på plast mäts med ett verktyg som heter Micrometer. 1 my = 0.001 millimeter.

Medium-density polyethylene, dvs. polyeten med medium densitet. En plast som är mindre känslig för skarpa kanter, än HDPE.

O

Tryckteknik där tryckformen applicerar tryckfärgen på en plåtcylinder som sedan överför den på papperet.

Utskjutning för dubbelsidigt tryck där tryckarken vänds, efter att ha tryckts på ena sidan, för att tryckas med samma plåt på andra sidan.

Papperet har inte något bestrykningsskikt på ytan. Ett brunt kraftpapper är ett exempel på detta.

Opacitet anger transparens.

P

Ytvikt under 170 g brukar definieras som papper.

Foliering, lackering och laminering kan göras partiell vilket innebär att man bara påför effekten på delar av ytan.

Standardformat när man levererar grafiska original.

En stansad linje som gör det lättare att riva av och dela en sida.

Minsta visuella beståndsdelen i en bild. Antalet pixlar per tum anger en bilds upplösning (PPI).

Pixeluppbyggd bild. Bör förstoras mer än 20% då man gör avkall på kvaliteten.

Pantone Matching System är ett färgsystem som används i tryck och beskriver dekorfärger med hjälp av ett nummersystem. Numret ger information om hur man ska blanda till färgen. I PMS-guiden ”Color System” finns varje färg, tillsammans med en siffra, återgivet på olika papperstyper.

Antalet pixlar per tum (pixel per inch). Beskriver upplösningen på bilder, bildskärmar och scanners.

Pre Production Sample – ett prov som tas fram för godkännande innan massproduktion. Detta prov kan visa t.ex. en konstruktion eller ett tryckresultat. PPS är oftast utskuret genom CAD på skärbord eller tillverkade för hand.

Färger man tycker med, oftast Cyan, Magenta, Yellow och BlacK (CMYK).

Det finns tre typer av prägling. Positiv prägling låter motivet gå upp ur papperet, negativ prägling (blindprägling) försänker motivet i materialet och den skulpterade präglingen är i flera nivåer både uppåt och neråt.

För att höja eller sänka trycket använder man en kliché.

R

Rasterpunkter kallas de punkter som bygger upp en halvtonsyta i exempelvis offset eller flexotryck. Ett raster varierar i kvalitet från tryckmetod till tryckmetod. I flexotryck på tejp syns rasterpunkter med blotta ögat om man tittar nära, samma gäller för plastpåsar. Rasterpunkter i offsettryck har så pass hög kvalitet att det inte går att se utan förstoringsglas.

Speciell tryckmetod där man lägger på tryckfärgen, som sedan blandas med ett pulver och värms fast i en ugn. Man får då ett tryck med en upphöjd och blank yta (relief). Ej att förväxla med prägling.

Storleken på den vals som en kliché träs runt. Det som placeras inom repeatlängden är det som sedan kommer upprepas på hela produktens längd. Vid infärgat tryck kommer en så kallad klichéskarv varje gång repetitionen börjar om.

S

Tryckteknik där en finmaskig väv som är uppspänd på ram släpper igenom tryckfärg som fördelas med rakel (skrapa). Screentryck används på ojämna material som tyg, polyester och non-woven material.

Märken som anger var tryckarket ska skäras.

Frångår man rektangulär eller kvadratisk form behöver man stansa, alltså skära ut en form. Rundade hörn, fönster och flikar är exempel på när stansning behövs.

Benämning för materialet produkten är tillverkad av.

T

Vanligt filformat för digitala bilder, går att spara med lager och utan komprimering. Används när man vill trycka bilder.

Övergång mellan ett antal kulörer.

Jämn kulörton över en yta.

Synonym med genomsynlighet och genomskinlighet.

När tryckeriet medvetet låter två färger lappa över varandra för att undvika misspass vid eventuell rörelse under produktion.

U

Vid tryckproduktioner kan en över- eller underproduktion på +/- 3-10% av den beställda kvantiteten uppstå. En över- eller underproduktion uppstår då man på tryckeriet förser maskinen med det material som produktionen kräver. Man matar ofta in mer material än som egentligen krävs, eftersom en kvalitetskontroll sker efter produktion och man då sorterar bort det produktionsspill som eventuellt inte håller kvalitetsstandard.

För att kunden ändå ska veta det ungefärliga antalet det handlar om har man därför satt en standard på att +/- 3-10% kan uppstå.

Beskriver informationstätheten i en digitalbild.

Bilder, tonplattor, linjer och andra objekt som ska ligga ända ut i sidans kant måste ha utfall, det vill säga läggas utanför sidans format för att man inte ska riskera att få en synlig kant av papperet när tryckarket renskärs.

Mäts i PPI (pixels per inch). Upplösning hos en viss utskriftsenhet. Alla bilder för tryck ska vara högupplösta, minst 300 ppi och i skala 1:1 eller större.

V

Istället för pixel- eller rasteruppbyggda bilder och illustrationer kan man skapa illustrationer som består av matematiska angivelser för streck och kurvor. Eftersom det är siffror och tal i bakgrunden är det lätt att förstora och förminska illustrationerna hur mycket som helst utan några kvalitetsförluster. Används ofta i logotyper och skapas vanligen i t.ex. Adobe Illustrator. Kallas också objektgrafik.

Papper kan vara olika vita. Detta beror på att papper både bleks och innehåller nyanseringsfärg och pigment för att få den önskade vitheten.

W

Internationell benämning på den spiralbindning som oftast används till spiralblock.

Y

Papperets vikt i gram per kvm. En kvm är detsamma som A0. Av A0 får man ut 16 A4-ark.

Z

Filkomprimering.

Å

ÅterBära™ är en produktmärkning för 100% klimatneutrala förpackningar och påsar, framtagen av Avisera. Att till exempel en påse är klimatneutral, betyder att vi beräknar hur mycket koldioxidutsläpp som skapas hela vägen från råmaterial fram till att den färdiga produkten når dig. Sedan klimatkompenserar vi för alla utsläpp genom certifierad trädplantering i Colombia. Det innebär att du får en förpackning som är 100% klimatneutral och att vi återgäldar för de utsläpp som produkten trots allt har.

Läs mer om ÅterBära här!

Ö

Vid tryckproduktioner kan en över- eller underproduktion på +/- 3-10% av den beställda kvantiteten uppstå. En över- eller underproduktion uppstår då man på tryckeriet förser maskinen med det material som produktionen kräver. Man matar ofta in mer material än som egentligen krävs, eftersom en kvalitetskontroll sker efter produktion och man då sorterar bort det produktionsspill som eventuellt inte håller kvalitetsstandard.

För att kunden ändå ska veta det ungefärliga antalet det handlar om har man därför satt en standard på att +/- 3-10% kan uppstå.

Undrar du över något? Kontakta oss, så hjälper vi dig!