Social hållbarhet

Alla förtjänar rimliga arbetsvillkor och en vettig lön, oavsett var i världen man lever. Vi tar vårt ansvar genom att se till att våra leverantörer lever upp till en acceptabel standard när det gäller lön, arbetstider och övriga villkor för de anställda. Vi vill också att de agerar på ett ansvarsfullt sätt när det gäller inköp av råvaror, användning av färskvatten, energianvändning och annat som kan påverka samhälle och miljö antingen direkt eller indirekt.

LEVERANTÖRSBEDÖMNINGAR

För att vara säkra på att våra leverantörer lever upp till våra CSR-krav gör vi bland annat leverantörsbedömningar varje år.

Vi uppmuntrar och påverkar våra leverantörer till att agera i en mer hållbar riktning – både gällande miljö och ett socialt ansvarstagande.

GRADVIS ÖKANDE KRAV

I takt med vår egen utveckling höjer vi även våra krav på leverantörer, och stöter därmed givetvis på problem och utmaningar då och då. Om en leverantör inte kan uppfylla våra krav startas ett förbättringsarbete. Kan inget förbättringsarbete påbörjas, eller om utlovade förbättringar inte blir verklighet, avbryter vi samarbetet med den leverantören.

Vi ställer höga krav på våra leverantörer. Att välja Avisera är att välja trygghet, hållbarhet och ett ansvarstagande för vår omvärld.

Här hittar du vår Code of conduct!