Klimatneutrala produkter

Produkter märkta med ÅterBära™ är 100% klimatneutrala. Vi räknar på hur mycket utsläpp som skapas och klimatkompenserar sedan för alla utsläpp genom certifierad trädplantering i Sydamerika. Ladda ner vår ÅterBära-folder här.


		

DEN VIKTIGASTE FÖRPACKNINGEN HAR VI RUNT OSS

Vi älskar förpackningar. Att hjälpa människor och företag att visa upp, slå in och bära med sig värdefulla ting – oavsett om det är ett varumärke, en produkt eller en idé. Vi är alltid ute efter att hitta det bästa svaret till varje kund, samtidigt som vi aldrig glömmer den viktigaste frågan; Hur mycket kan världen bära?

Vi tar aldrig mer än vad vi ger. Naturen är vår bästa leverantör, en relation och ett förtroende som vi vårdar högst av alla.

Genom att plantera träd för varje produkt märkt med ÅterBära™, återgäldar vi de utsläpp som förpackningen trots allt har. Det innebär att du får en förpackning som är 100% klimatneutral.

MER ÄN KLIMATNYTTA

Klimatkompensationen för Aviseras klimatneutrala produkter sker genom certifierad trädplantering.

Trädplanteringsprojekt certifierade enligt Gold Standard bidrar till minskad fattigdom och en hållbar miljö. Förutom att träden binder koldioxid och gör lokalsamhällen mindre sårbara för klimatförändringarna så skapar projekten arbetstillfällen och ger småbrukarna fler och stabilare inkomstkällor.

Gold Standard arbetar med långsiktigt stöd för att utsatta samhällen ska kunna hantera sina naturresurser mer hållbart.

Träden planteras i Colombia, genom projektet Vegachi. Projektet ger småbrukare nya ekonomiska möjligheter, en diversifiering av inkomster och ett mer motståndskraftigt jordbruk.

Återplanteringen bidrar även till högre biologisk mångfald och upprätthållande av ekosystemtjänster, som reglering av vattenflöden och reducerad erosion.

Klimatanalys med ett livscykelperspektiv

Analyser med ett livscykelperspektiv har tagits fram för att beräkna utvalda produkters klimatpåverkan i form av koldioxidutsläpp

ANALYS & RAPPORT

Klimatanalysen omfattar samtliga steg från produktion av respektive råvara, till och med att produkten levereras hos dig som kund.

Det innefattar leden från produktion av ingående material, material i transportemballage, transporter, energianvändning i produktionen, tryck och avslutningsvis distribution till kund.

För att säkerställa att produkterna är 100% klimatneutrala finns dessutom marginaler medräknade i analysen.

Resultatet av klimatanalysen och de olika produkternas klimatpåverkan finns sammanställt i en rapport. För att ta del av rapporten, vänligen kontakta Rosanna Lundgren, Projektansvarig för ÅterBära™.

varför välja återbära?

60%

…av svenska konsumenter tycker att klimatkompensation är ett bra sätt för företag att ta ansvar.

Klimat Attityd Rapport, Naturvårdsverket 2015

90%

Av svenska konsumenter anser att det är viktigt att företag minskar sina klimatutsläpp.

Klimat Attityd Rapport, Naturvårdsverket 2015

72%

Av svenska konsumenter är villiga att betala mer pengar för varor från klimatkompenserande företag.

Klimat Attityd Rapport, Naturvårdsverket 2015

Vill du veta mer om klimatneutrala produkter?
Klicka här för att se alla produkter som är märkta med ÅterBära.

BAKGRUND

Avisera var bland de första i förpackningsbranschen att bli FSC®-certifierade och vi har länge bedrivit ett systematiskt miljöarbete inom ramen av ett miljöledningssystem certifierat enligt ISO 14001. På Avisera följer vi regelbundet upp verksamhetens klimatpåverkan enligt det internationella ramverket Greenhouse Gas Protocol och arbetar aktivt för att minska utsläppen. Dessutom klimatkompenserar Avisera för alla utsläpp via Gold Standard-certifierade projekt.

Nu vill vi verka även för att påverka förpackningsbranschen i rätt riktning. Eftersom produkterna påverkar miljön under hela livscykeln, är fokus att minska miljöpåverkan genom samarbete med leverantörer, samarbetspartners och genom certifierade projekt och som tillåter oss att utveckla förpackningslösningar med bättre miljöprestanda. Som en del av detta arbete har vi därför skapat konceptet ÅterBära™, med 100% klimatneutrala förpackningar.

Vill du veta mer om ÅterBära™ och klimatneutrala produkter?

Kontakta Rosanna Lundgren, Projektledare, Avisera AB
info@aterbara.se