Kvalitets- och miljömärkningar		

Aviseras förtroendemärkningar, certifikat & intyg.
Kraven definieras och efterlevnad kontrolleras av oberoende, internationellt erkända organisationer.
Ladda gärna ned vår miljöredovisning (pdf) och ta del av vår uppförandekod.

*Vi är FSCⓇ-certifierade (Forest Stewardship Council)
Fråga gärna efter våra FSC-certifierade produkter. (Licensnummer: C110916)