Vårt kvalitetsarbete

Vi arbetar aktivt för att vår verksamhet, våra produkter samt våra samarbetspartners ska nå högt uppsatta kvalitetsmål. Avisera är FSC®-certifierat samt kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Genom årliga revisioner av våra certifieringar och löpande internt arbete med att utveckla och förbättra våra rutiner, förbättrar vi vår kvalitet och service till dig som kund.

KVALITETSCERTIFIERING

Vi jobbar strukturerat för att alla varor och tjänster vi levererar ska hålla en hög, jämn och förutsägbar kvalitetsnivå.

Varje år sker oberoende revisioner av vårt kvalitetsarbete enligt ISO 9001. Vår ISO 9001-certifiering innebär krav på att vi har dokumenterade processer och rutiner på plats för alla viktiga verksamhetsområden.

KRAV & FÖRVÄNTNINGAR

Förutom att vi är selektiva när det kommer till valet av våra samarbetspartners och tillverkare, ställer vi höga krav på material, miljöcertifieringar samt att våra produkter håller rätt kvalitetsstandard.

Alla våra produkter genomgår noggranna kvalitetskontroller i flera led både innan produktion, under och efter – allt för att vi vet hur viktigt det är att  hålla högsta möjliga kvalitetsnivå och uppfylla dina krav och förväntningar.

Se våra kvalitetscertifieringar & intyg

Produkter av högsta kvalitet

Som en förlängning av ditt varumärke lägger vi stort fokus på att leverera produkter av den kvalitet som motsvarar dina förväntningar. Alla våra produkter genomgår därför noggranna kvalitetskontroller i flera led.

KVALITETSKONTROLL PÅ PRODUKTNIVÅ

För att kunna leva upp till de höga kvalitetskrav vi ställer på oss själva och för att överträffa förväntningar från dig som kund, utför vi kvalitetskontroller av våra produkter.

En kvalitetskontroll av en produkt kan bland annat innefatta att vi kontrollerar hur väl färgmatchningen mot kundens PMS-kod är utförd, hur tryckresultat ser ut, utförande och att materialet har förväntad kvalitet.

Kvalitetskontrollerna sker redan under produktion och sedan ytterligare en gång för att kontrollera det färdiga resultatet.

Vi mäter att plasten har rätt tjocklek

Kontroll av färgmatchning

Vi ser till att tryckresultat håller standarden

KVALITETSKRAV FÖR PACKTEJP

Vi är branschledande på packtejp med tryck, av anledningen att vi kan garantera en hög kvalitet.  För att säkerställa att vår packtejp håller högsta standard, görs kontinuerliga stickprover och labbtester under produktionen.

LÄNGD- & KVALITETSGARANTI

Med vår Längd- och kvalitetsgaranti kan du känna dig trygg med att du får packtejp med marknadens absolut bästa tryck, egenskaper och med rätt mängd på rullen.

Rätt mängd på rullen

Tejpens vidhäftningsförmåga kontrolleras

Test av tejpens hållbarhet och styrka

Tejpguiden - tips & råd om din packtejp!