Villkor, integritet & riktlinjer

Här hittar du våra allmänna villkor, integritetspolicy och riktlinjer för tryckoriginal.
Ring oss på +46 8-506 250 00, eller skicka ett mail till info@avisera.se, om du behöver mer information.
Allmänna villkor
Följande villkor gäller för köp av tryckta produkter hos Avisera AB. Nedan kallat ”Avisera”. Vänligen läs igenom dessa villkor noggrant innan beställning. Vid beställning av våra tryckta produkter accepterar du dessa villkor samt bilagor som refereras till här. Avisera förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i verksamhetens villkor och policys.

Leveranstid

Leveranstiden varierar efter varans ursprung samt tillverkningsmetod. Se orderbekräftelse för mer information. Leveranstider som uppges för tryckta produkter är preliminära och beräknas efter godkänt korrektur eller PPS. Avisera ansvarar inte för leveransförseningar som beror på omständigheter utanför vår kontroll.

Original och korrektur

Se våra Riktlinjer för original för mer information gällande framtagning av original och korrektur.

Priser

Expeditionsavgift 65 kr
Originalbearbetning 1595 kr/tim
Korrekturändring 600 kr/ändring
Ställkostnad/uppstartskostnad

1595 kr/order

Expresskostnad 1250 kr/order

Returer

Tryckta produkter kan inte returneras.

Reklamationer

Reklamationsärenden ska aviseras inom en månad från leverans, samt godkännas av Avisera. Reklamerat gods får inte användas. Prover och bilder ska alltid sändas till Avisera vid en reklamation. Avisera tillämpar Köplagen i sin hantering av reklamationer. Vid reklamation kontakta din kontaktperson eller Kundsupport på; +46 8-506 250 00.

Marknadsföring

Om inget annat avtalats kan Avisera exponera produkter i olika marknadsföringssammanhang såsom Aviseras nyhetsbrev, webbplatser, annonsering, i showrooms och på mässor. Avisera tar inget ansvar för bildmaterial som är utanför Aviseras kontroll eller eventuell skada som exponering medfört. Om köparen ej önskar exponera sina produkter i dessa sammanhang ska detta meddelas skriftligen till vår marknadsavdelning, mejladressen är: marknad@avisera.se

Avbeställning

Avbeställning kan inte ske efter godkänt korrektur eller PPS. Vid avbeställning innan godkänt korrektur eller PPS debiteras kostnad för layout- och originalbearbetning, korrektur samt framtagning av eventuellt PPS. Varmt välkommen att kontakta Avisera AB vid frågor eller synpunkter på: info@avisera.se eller på telefonnummer: +46 8-506 250 00.

 

Leveransvillkor

Fritt vårt lager Åsbro. Kostnad för frakt från lagret tillkommer för varje sändning. Vid särskilda önskemål gällande leveranser kan ytterligare avgifter tillkomma. Eventuella merkostnader som uppstår till följd av felaktig transportinstruktion debiteras köparen.

Force majeure

Force majeure såsom krig, arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som parterna inte råder över, och som förhindrar Avisera att fullgöra leverans av beställda varor, befriar härmed Avisera från sådan förpliktelse. Köparen skall i dessa fall underrättas om denna omständighet, som kan tillämpas av denna klausul.

Priser och avgifter

Våra produktpriser är exklusive moms och bearbetning, samt övriga kostnader för uppsättning av produktion. Se din orderbekräftelse alternativt kontakta oss för mer information gällande priser.

Avisera förbehåller sig rätten till prisjusteringar som beror på omständigheter utanför vår kontroll utan föregående varsel, såsom vid förändring av valutakurser, råvarupriser, politiska beslut etc. Vid tryckproduktioner kan en över- eller underproduktion på +/-10% av den beställda kvantiteten uppstå. I dessa fall tillkommer eller bortkommer en kostnad för detta antal.

Lagerhållning

I de fall Avisera tillhandahåller lagerhållning åt kundens färdiga produkter åligger det kunden att teckna en försäkring som täcker dessa produkter.

Avvikelser på produkter

•   Vid produkter tillverkade i papper kan storleken på den färdiga produkten variera mellan +/- 5 mm.

•   Vid produkter tillverkade i plast kan storleken på den färdiga produkten variera mellan +/- 8 mm (packtejp +/- 2 mm).

•   Vid produkter med handtag och utstansningar kan placeringen variera med +/- 12 mm.

•   Vid handtillverkade produkter som är unika kan differens förekomma, storleken på den färdiga produkten variera mellan +/- 5%.

•   Vid produkter tillverkade i plast kan tjockleken på materialet variera mellan +/- 8%.

•   Vid produkter tillverkade i papper kan gramvikten/m2 variera mellan +/- 5%.

•   Storlek på tryck samt tryckets placering på den färdiga produkten kan avvika +/- 5 % från godkänt korrektur och PPS.

•   Pantone- och CMYK-färger är endast referensvärden vid framställning av tryckfärger.

•   Nyansskillnader på tryckfärger kan uppstå vid olika trycktillfällen, även inom samma produktion kan nyansskillnader förekomma.

•   Nyansskillnader på produktens material kan uppstå vid olika orders, även inom samma produktion kan nyansskillnader förekomma.

•   Garantier för färgåtergivning eller färgmatchning mellan produkter tillverkade i olika material, eller vid olika produktionstillfällen, kan inte lämnas. Avisera strävar alltid efter att uppnå bästa möjliga resultat.

•   Vid tryckytor på 100 % kan otryckta delar på 1-5 mm uppkomma på sidorna.

•   På grund av trycktekniska skäl kan små element behöva tilläggas vid tryckintag. Dessa återges inte på korrektur.

•   Risk för avfärgning finns vid användning och slitage av tryckta material under vissa förhållanden. Detta gäller alla material som inte är laminerade eller infärgade. Avisera lämnar inga garantier eller ersättningar gällande detta.

Riktlinjer för original

Tryckinformation

•   Samtliga delar i tryckunderlaget ska vara vektoriserade.

•   All text ska bestå av textkonturer.

•   Vi arbetar i Mac-miljö.

•   Alla bilder, logotyper och illustrationer ska vara inbäddade i filen.

•   Om färgmatchning önskas vid 4-färgstryck i CMYK ska du bifoga färglikare (tidigare trycksak) i 2 ex.

•   Mallar för layout kan erhållas från vår designavdelning.

Filformat

EPS, PDF eller AI.

Filöverföring

•   E-post: design@avisera.se (max 15 MB/mail)

Färger

•   Pantonefärger eller CMYK-värden ska alltid anges.

•   Om färgmatchning önskas vid 4-färgstryck i CMYK ska du bifoga färglikare (tidigare trycksak) i 2 ex.

•   Pantonefärger är endast ett referensvärde vid framställning av tryckfärger. Färger på tryckresultat kan variera beroende på vilket material det är tryckt på.

•   Vid tryckytor på 100 % kan otryckta delar på 1-5 mm uppkomma på sidorna. Utfallande tryck runt handtag på plastkassar avrådes då risk för avfärgning finns.

Bilder

•   Alla bilder för tryck ska vara högupplösta, minst 300 ppi och i skala 1:1 eller större.

•   Filformat: JPEG, EPS eller TIFF. Använd CMYK som färgläge.

•   Utfall på minst 3-20 mm beroende på produkt.

Kontroll av korrektur

Avisera skickar alltid ett korrektur för kontroll av:

•   Format och modell

•   Placering och storlek på tryck

•   Stavning av text

•   Tryckfärger

Avisera AB tar ej ansvar för eventuella fel som ej korrigerats av kund på korrektur.

Ställkostnad

En avgift för ställkostnad tillkommer vid varje tryckorder och repeatorder. Ställkostnad är en avgift för uppstart av produktion, där sättning av tryckfärdigt material, text i medskickat typsnitt, samt en ändring av korrektur ingår. Därefter debiteras 600 kr per ändring av korrektur.

Originalbearbetning

Om inskickat material avviker från Avisera AB:s riktlinjer för original så debiteras kunden en kostnad för originalbearbetning.
Vår designavdelning har även möjlighet att bistå med layout- och originalframställning mot debitering.

Kliché

Vid de flesta tryckorder måste en kliché/tryckplåt tillverkas. Kostnaden för denna beräknas efter antal färger i trycket, samt tryckytan. Köparen debiteras en del av klichékostnad. Klichéer ägs av Avisera och utlämnas ej. Vid ombeställning kan klichén återanvändas om trycket är oförändrat. Vi lagerhåller klichéer upp till 2 år utan kostnad om inget annat avtalats. Fråga oss gärna om du vill veta mer om klichéer. 

Chromalin

Chromalin är en bättre färgutskrift som visar hur ett tryck kan se ut. Färgerna återspeglar inte färdigtryckt produkt.

PPS

Vid specialproduktion av vissa produkter kan ett PPS (pre production sample) tas fram för kunds godkännande. Avsäger sig kunden rätten att se ett PPS före produktion av beställd produkt så avsäger sig kunden rätten att reklamera produkten p.g.a. fysiska attribut som hade kunnat åtgärdas efter granskning av PPS, som exempelvis produktens storlek, tryck, färg och materialets kvalitet.

Expressorder

Expresskostnad tillkommer när kund väljer leverans av produkter före ordinarie leveranstid.

Priser

Expeditionsavgift 65 kr
Originalbearbetning 1595 kr/tim
Korrekturändring 600 kr/ändring
Ställkostnad/Uppstartskostnad 1595 kr/order
Expresskostnad 1250 kr/order
Integritetspolicy
Vi på Avisera AB är måna om att respektera samt skydda din integritet och värnar om att du ska känna dig trygg i sättet vi behandlar dina personuppgifter. I denna integritetspolicy förklarar vi när, varför och vilka personuppgifter vi hanterar samt hur vi använder dessa. I enlighet med EU-Allmänna Dataskyddsförordning (GDPR) redovisar vi denna information nedan.

När lagras personuppgifter om dig?

Vi lagrar personuppgifter när du interagerar med oss genom korrespondens, via telefon eller via våra webbplatser.

Vi kan även hantera personuppgifter om det anses vara berättigat intresse. Det innebär att vi bedömt att det finns ett ömsesidigt intresse/behov för oss att erbjuda dig våra produkter och tjänster, vilket motiverar lagring av dina uppgifter.

Baserat på denna intresseavvägning kan dina kontaktuppgifter inhämtas från publikt tillgängliga platser (exempelvis ditt företags hemsida).

Varför lagrar och behandlar Avisera personuppgifter?

Avisera AB lagrar och använder personuppgifter huvudsakligen för att utföra försäljning, marknadsföring och kundservice.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna marknadsföra produkter och tjänster, samt efterleva gällande lagar och regler.

Vilken typ av personuppgifter lagras?

Vi hanterar namn, telefonnummer, titel, e-postadress, IP-adress, samt företagsuppgifter. Vi kan också samla in feedback, kommentarer och frågor från dig i service- och orderrelaterad kommunikation och aktiviteter.

Om du ansöker om ett jobb på Avisera AB behandlar vi de uppgifter du lämnar under ansökan, som anses nödvändiga för att utföra en rekrytering.

Hur använder vi data som lagras?

Om du har köpt en produkt eller tjänst från oss använder vi personuppgiften för att kunna skicka orderrelaterad information, såsom kontraktförpliktelser, orderbekräftelse, faktura, korrektur, kundundersökning, uppföljning el. dylikt.

Vi hanterar personuppgifter för att skicka direktmarknadsföring om våra produkter och tjänster, event och kampanjer samt i syfte att förbättra och göra våra webbplatser mer användarvänliga. Vi kan behandla data för statistiska ändamål, men i sådana fall kommer data att anonymiseras. Se vår Cookie Policy för mer information kring användning av cookies.

Personuppgifter som hanteras under en rekryteringsprocess lagras till och med att rekryteringen är avslutad, alternativt i syftet att eventuellt anställa kandidaten i en framtida tjänst.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar personuppgifter så länge vi anser att det är nödvändigt för att uppfylla syftet med vilket personuppgifterna samlades in och för att efterleva gällande lagar.

Det innebär att vi kan behålla dina personuppgifter under en rimlig tidsperiod efter din senaste interaktion med oss. När de personuppgifter vi har samlat inte längre krävs eller är aktuella kommer vi att radera dem på ett säkert sätt.

Ändringar och tillägg till integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan komma att ändras i framtiden om exempelvis förändringar eller lagändringar sker. Vi rekommenderar därför att du regelbundet läser våra villkor för att kunna hålla dig uppdaterad och ta del av den senaste versionen.

Personuppgiftsansvarig

Avisera AB (556441-9538, Box 120 20, 102 21 Stockholm) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig ansvarar för att behandlingar sker enligt gällande lagstiftning.

Frågor angående integritetspolicyn

Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade och kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter. För ytterligare information om personuppgiftshantering, är du välkommen att kontakta oss info@avisera.se.

 

Cookie policy
Vi på Avisera AB är måna om att respektera samt skydda din integritet och värnar om att du ska känna dig trygg i sättet vi behandlar dina personuppgifter. Den här Cookie Policyn är en del av Aviseras integritetspolicy.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som sparas på din dator eller mobila enhet och hämtas därifrån vid senare besök på den aktuella webbplatsen för att göra din användning av cookies enligt nedan.

Varför används cookies?

Användandet av cookies möjliggör en förbättrad användarupplevelse genom att anonymt spara data. Detta kan ske i form av antingen en “session cookie” som kommer ihåg dig under ett enda besök, eller en “permanent cookie” för flera besök.

Dessa typer av cookies använder Avisera

Denna webbplats använder olika typer av cookies. Vissa cookies placeras ut av tredjepartstjänster som visas på våra sidor. Cookies som tillhandahålls av en webbplats du besöker kallas “förstaparts-cookies”, medan cookies från webbplatser som visar innehållet på en annan webbplats kallas “tredjeparts-cookies”.

– Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies låter dig använda webbplatsen genom att aktivera grundläggande funktioner, såsom sidnavigering och åtkomst till säkra områden på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa cookies.

– Inställningar

Cookies för inställningar låter en webbplats komma ihåg information som ändrar hur webbplatsen fungerar eller visas. Detta kan t.ex. vara föredraget språk eller regionen du befinner dig i.

– Statistik

Cookies för statistik hjälper en webbplatsägare att förstå hur besökare interagerar med webbplatser genom att samla och rapportera in information anonymt.

– Marknadsföring

Cookies för marknadsföring används för att spåra besökare på webbplatser. Avsikten är att visa annonser som är relevanta och engagerande för enskilda användare, och därmed mer värdefull för utgivare och tredjepartsannonsörer.

 – Oklassifierade

Oklassificerade cookies är cookies som håller på att klassificeras tillsammans med utfärdarna av enskilda cookies.

Hur raderar jag cookies?

Du kan enkelt radera cookies från din dator eller mobila enhet via webbläsaren. För instruktioner om hur du hanterar och raderar cookies, gå till alternativet “”Hjälp”” i din webbläsare. Du kan välja att avaktivera cookies eller få en avisering varje gång en ny kaka skickas till din dator eller mobila enhet. Observera att du, om du väljer att avaktivera cookies, inte kommer att kunna utnyttja alla funktioner på vår webbplats.

 

Läs hela vår integritetspolicy ovan.

Undrar du över något? Vi hjälper dig!